Linki.nl verdienmodel

Verdienen met Linki.nl

U plaatst een of meerdere banners en ontvangt een bedrag voor iedere click.
De hoogte van de beloning wordt vastgesteld op basis van de behaalde Click-Through-Rate (CTR) over een periode van een maand. Afhankelijk van het clickgedrag van uw bezoekers krijgt u van Linki.nl extra sterren toegekend. Hoe meer sterren, des te hoger de vergoeding!

Aantal sterren

  

  

  

 

Vergoeding per view

-    

-   

-   

-   

Vergoeding per click 

€ 0,09 

€ 0,10 

€ 0,11 

€ 0,12 


Maandelijkse herwaardering:
1 ster:
Op het moment dat uw websites de voorafgaande kalendermaand tezamen een CTR van  >= 0,05 % hebben behaald wordt uw partneraccount volledig automatisch opgewaardeerd tot een 2 sterrenaccount. De vergoedingen per click gaan omhoog.

2 sterren: Op het moment dat uw websites de voorafgaande kalendermaand tezamen een CTR van  >= 0,50 % hebben behaald wordt uw partneraccount volledig automatisch opgewaardeerd tot een 3 sterrenaccount. De vergoedingen per click gaan omhoog.

3 sterren:
Op het moment dat uw websites de voorafgaande kalendermaand tezamen een CTR van  >= 0,75 % hebben behaald wordt uw partneraccount volledig automatisch opgewaardeerd tot een 4 sterrenaccount. De vergoedingen per click gaan omhoog.

4 sterren: Met een sterrenstatus 4 verdient u het meest. U hoeft hiervoor geen aanpassingen te doen aan uw website(s).

*De actuele sterstatus wordt elke 1ste dag van de maand opnieuw berekend. Aan het begin van iedere maand ontvangt u hierover via e-mail bericht. Iedere nieuwe publisher begint met 2 sterren.