Ad-Space-netwerk

Het Ad-Space-netwerk

Adverteer op het Ad-Space-netwerk en adverteer op een website naar keuze.

Via deze website kunt u direct en zonder tussenkomst van de Linki.nl back-office reclamecampagnes opzetten.

Heeft u een geschikte website gevonden binnen het Ad-Space-netwerk waar u voor een korte of lange periode wilt adverteren? Linki.nl helpt u verder!

Aan de hand van een eenvoudig stappenplan wordt specifieke campagne-informatie verzameld. Deze informatie wordt vervolgens ter controle en goedkeuring voorgelegd aan de eigenaar van de betreffende website (de Ad space manager).

Na controle en goedkeuring door de Ad space manager wordt uw campagne verder uitgevoerd. Linki.nl fungeert hierbij altijd als tussenpersoon en neemt zowel u als de Ad space manager al het werk uit handen. Uw campagne wordt snel, accuraat en professioneel uitgevoerd tegen minimale kosten.

Klik hier voor een overzicht van beschikbare websites.